In onze school krijg je een algemene vorming.

Je wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk uit jezelf te halen om je zo breed mogelijk te vormen!

 

 Basisvakken 1ste jaar  lesuren   2de jaar  lesuren
         
  Nederlands  
5   4
  Frans   4   4
  Wiskunde
  4   5
  Engels   0   2

 

 

 

 Verrijkende Vakken 1ste jaar  lesuren   2de jaar  lesuren
         
  Muzikale Opvoeding  
1   1
  Plastische Opvoeding   2   0
  Lichamelijke Opvoeding
  2   2
  Verrijkingsuur / 1-uurskeuze   1   1
  Levensbeschouwing -  godsdienst   2   2
  Techniek   2   2

 

 

 Mens- en Milieuvakken 1ste jaar  lesuren   2de jaar  lesuren
         
  Aardrijkskunde  
2   1
  Natuurwetenschappen   2   1
  Geschiedenis 
  1   2